A minimum of 3 characters is required

SUPPORTERS

Credit Risk Management Forum

Credit Risk Management Forum

25 Σεπτεμβρίου 2019

  • Η Infocredit Group διοργανώνει το Credit Risk Management Forum που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο The Landmark Nicosia (πρώην Hilton Cyprus).

 

Cyprus Fiduciary Association (CFA)

Cyprus Fiduciary Association (CFA)

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2011 μέσα από την πρωτοβουλία ορισμένων κορυφαίων εταιρειών του τομέα. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η εξυπηρέτηση των Παρόχων Διοικητικών Υπηρεσιών (ASP), προωθώντας τα συμφέροντά τους, υποστηρίζοντας τις λειτουργίες τους και εκπαιδεύοντας το προσωπικό τους. Στόχος του είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός ισχυρού και ευρύτερου διεθνούς επιχειρηματικού τομέα στην Κύπρο, που θα λειτουργεί με υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και ακεραιότητα. Ο Σύνδεσμος αναγνωρίζεται ως το αντιπροσωπευτικό όργανο των ASP στην Κύπρο ενώπιον δημόσιων και ρυθμιστικών αρχών, άλλων ενώσεων και της επιχειρηματικής κοινότητας στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Εμπορικό Και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)

Εμπορικό Και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσίας) ιδρύθηκε το 1952 και είναι ομοσπονδιακά συνδεδεμένο με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). Είναι ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, οικονομικά ανεξάρτητος με 20μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Αυτή τη στιγμή το ΕΒΕ Λευκωσίας αριθμεί 1570 μέλη. Το Επιμελητήριο Λευκωσίας παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με κύριο στόχο την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας. Ταυτόχρονα, το Επιμελητήριο διατηρεί τον παραδοσιακό του ρόλο στην επίλυση των πολλαπλών  προβλημάτων των μελών σε ότι αφορά το Εμπόριο, τη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες.

Το Επιμελητήριο καλύπτει γεωγραφικά και τις επαρχίες Κερύνειας και Αμμοχώστου.

Junior Chamber International (JCI)

Junior Chamber International (JCI)

Το JCI (Junior Chamber International) είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός νέων ηγετών και επιχειρηματιών. Είμαστε 200,000 ενεργά μέλη και εκατομμύρια απόφοιτοι (JCI Alumni) και συμμετέχουμε σε έργα, συναντήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις. Το JCI ακμάζει σε περισσότερες από 6,000 κοινότητες σε παραπάνω από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα μέλη του JCI είναι ενεργοί πολίτες από 18 έως 40 ετών, εγγεγραμμένοι στα τοπικά παραρτήματα. Δημιουργούμε θετική αλλαγή. Εκπαιδευόμαστε για να γίνουμε καλύτεροι ηγέτες. Διοργανώνουμε έργα στον Επιχειρηματικό τομέα καθώς και στον τομέα της Ατομικής, Κοινωνικής και Διεθνούς Ανάπτυξης.

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

Η ΟΕΒ είναι η εργοδοτική οργάνωση και η πιο αντιπροσωπευτική επιχειρηματική οργάνωση της Κύπρου από την ίδρυση της το 1960. Σήμερα, τα Μέλη της απασχολούν πάνω από το 60% των εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα, ποσοστό από τα ψηλότερα στην Ευρώπη.

Είναι παγκύπρια ανεξάρτητη Οργάνωση που έχει Μέλη 65 σημαντικούς Επαγγελματικούς/Κλαδικούς Συνδέσμους και εκατοντάδες επιχειρήσεις στους τομείς: Βιομηχανία, Υπηρεσιών, Κατασκευών, Εμπορίου, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Τουρισμού, Παιδείας, Υγείας και Γεωργίας με σύνολο των μελών που ξεπερνά τις 10000.

Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus λειτουργεί στην Κύπρο από το 2012 και βρίσκεται κάτω από την ακαδημαϊκή ομπρέλα του University of Central Lancashire (UCLan) του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι πλήρως αδειοδοτημένο λαμβάνοντας τα εύσημα τόσο από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, καθώς και από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας της Αγγλίας (QAA).

Η μοναδική αυτή συνέργεια αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus λαμβάνουν δύο πτυχία, από τα Πανεπιστήμια UCLan Cyprus και UCLan UK, πλήρως αναγνωρισμένα σε Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)

Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)

«Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ιδρύθηκε το 1961 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το Κεφ. 113 του περί Εταιρειών Νόμου. Οι κύριες δραστηριότητες του Συνδέσμου είναι η παροχή οργανωτικού σχήματος για τους επαγγελματίες λογιστές, η υποστήριξη και προαγωγή των θέσεων και συμφερόντων του λογιστικού επαγγέλματος, η προστασία της φήμης του καθώς και της επαγγελματικής ηθικής των Μελών του, η άσκηση εποπτείας στις επαγγελματικές δραστηριότητες των Μελών, καθώς και η συνεχής μελέτη των θεμάτων που αφορούν στο λογιστικό/ελεγκτικό επάγγελμα και η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη και ενημέρωση των Μελών του. Σήμερα ο ΣΕΛΚ αριθμεί πέραν των 4.800 μελών και 3.500 φοιτητών και απόφοιτων λογιστών.»

 

 

Air Jordan XI 11 Kid