A minimum of 3 characters is required

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Σχέδιο δράσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 7 Μαΐου 2020. Το σχέδιο καθορίζει μια ενιαία πολιτική της Ένωσης και επισείει την προσοχή στην πρόσφατη αύξηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.
Το σχέδιο δράσης βασίζεται σε έξι σημαντικούς πυλώνες οι οποίοι καθορίζουν και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν.
• Αποτελεσματική εφαρμογή των υπαρχόντων κανόνων
• Ένα ενιαίο κώδικα κανόνων της ΕΕ
• Επίβλεψη σε επίπεδο ΕΕ
• Ένας μηχανισμός υποστήριξης και συνεργασίας για μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών
• Καλύτερη χρήση πληροφοριών για την επιβολή του ποινικού δικαίου
• Μια ισχυρότερη ΕΕ στον κόσμο
Η Επιτροπή σκοπεύει να πραγματοποιήσει όλες αυτές τις δράσεις έως τις αρχές του 2021. Για να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών και των ενδιαφερομένων για αυτά τα μέτρα, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση παράλληλα με την έγκριση αυτού του σχεδίου δράσης. Τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα έως τις 29 Ιουλίου 2020.
Οι δράσεις που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης βασίζονται στα ευρήματα της δέσμης μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του 2019, η οποία υπογράμμισε τον κατακερματισμό των κανόνων, την άνιση εποπτεία και τους περιορισμούς στη συνεργασία μεταξύ μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε ολόκληρη την ΕΕ.
Η Επιτροπή δεσμεύεται έντονα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας τόσο εντός της ΕΕ όσο και παγκοσμίως. Πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή για τα παράνομα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόσφατη αύξηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 είναι μια υπενθύμιση ότι οι εγκληματίες θα εκμεταλλευτούν όλες τις πιθανές οδούς για να συνεχίσουν τις παράνομες δραστηριότητές τους εις βάρος της κοινωνίας. Η ΕΕ πρέπει να είναι εξίσου αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι δεν θα επωφεληθούν από τα έσοδα αυτών των εγκλημάτων.
Μέσα σε πάνω από τριάντα χρόνια, η ΕΕ ανέπτυξε ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που τεκμηριώνεται από τη νομολογία της ΕΕ.
Οι κανόνες της ΕΕ είναι εκτεταμένοι και υπερβαίνουν τα διεθνή πρότυπα που υιοθετήθηκαν από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF). Το πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων και τα επαγγέλματα που υπόκεινται σε αυτούς τους κανόνες έχει επεκταθεί σταθερά.
Οι πρόσφατες εξελίξεις στη νομοθεσία αποσκοπούσαν στην ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στην αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML / CFT). Αυτές περιλαμβάνουν τροποποιήσεις στην 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (4AMLD) που εισήχθη από την 5η Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (5AMLD), αναβαθμισμένη εντολή για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, νέες διατάξεις που θα ισχύουν για τον ελέγχο διακίνησης μετρητών από τον Ιούνιο του 2021, τροποποιήσεις στην οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRDV), νέους κανόνες για την πρόσβαση σε οικονομικές πληροφορίες από τις αρχές επιβολής του νόμου και εναρμονισμένο ορισμό των αδικημάτων και κυρώσεων σχετικών με το ξέπλυμα χρήματος.